Bharatpur Hospital Doctor Name Lists OPD Doctor Time Schedule with Department

General Physician Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Medicine Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Medical Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Pediatric Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Gynaecology & Obstetrics Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Psychiatric Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Orthopaedic Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

DR KRISHNA PRASAD POUDEL
DR SUSHIL THAPA
DR RAMESH THAPA
DR KABIN NEUPANE
DR SUSAN ADHIKARI
DR YUGESH RAJ PANTA
DR PUSPA KHANIYA
DR BHANU CHALISE

ENT Ear Nose Throat Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

DR RAMESH BHANDARI
DR BIBEK ARYAL
DR LAL BAHADUR GURUNG
DR ROHITA BAJRACHARYA
DR CHUNU DARNAL
DR SRIJANA DHAKAL

Neuro Surgery Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Dermatology & Venereology Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Surgery Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Radiology Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

Anaesthesiology Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

DR. HIMAL GIRI
Department of Opthalmology

Dental Department Doctor Lists Bharatpur Hospital

DR AJAY NEUPANE
DR PINKY SINGH
DR CHIRINJIVI PATEL
DR SRUANA DWA
DR SANTOSH KUMAR YADAV
DR ROBINS DHAKAL
DR GANESH CHAUDHARY
DR JIBIKA PAUDEL
DR AVISHA PRADHAN

Bharatpur Hospital Contact Phone Number Details

Bharatpur Hospital Online Ticket Apply